Sisukord

Venekeelsed veebiseminarid tõhusast õppimisest ja õpetamisest!

Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekti 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ raames toimus 15 veebiseminari, mis keskendusid insenerihariduse ja teiste tehniliste erialade õpetamisel kasutatavate tõhustate õpetamismetoodikate tutvustamisele. Lisaks kõnelesime kaasaegsetest IKT lahendustest ning e-õppest ja selle võimalustest. Jagasime soovitusi tudengite õpimotivatsiooni tõstmiseks ning omandatud teadmiste presenteerimiseks konverentsidel ja teadusseminaridel. Veebiseminaride läbiviijateks olid Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemlektor Tiia Rüütmann, EPALE Eesti esinduse juht Georgi Skorobogatov ning e-õppe spetsialist Olga Shumailova. 
 
Toimunud veebiseminarid salvestati ning on soovijatele järelkuulatavad. Kõik seminarid on venekeelsed. Samuti on allalaetavad seminaride materjalid. Ühe veebiseminari maht on 2 akadeemilist tundi, so 1,5 tundi. 
 
Veebiseminar 1-15:
https://seminarid.addenda.ee/courses/enrolled/420930
 
Kasutaja: koolitused.addenda@gmail.com
Parool: Training2019
 
Teemad:
1. e-õpe Eesti kõrghariduse süsteemis. O. Shumailova
2. Kuidas töötab Addie e-õppe platvorm: analüüsist disainini. O. Shumailova
3. Inseneripedagoogika teaduslikud alused. T. Rüütmann
4. Täiskasvanud õppija eripärad ja ootused õppetegevusele. G. Skorobogatov
5. Täiskasvanud õppija õpimotivatsioon ja –tahe. G. Skorobogatov 
6. Täiskasvanu õppe sotsiaalsed ja psühholoogilised aspektid. G. Skorobogatov
7. Õppetöö eesmärgid ja didaktilised mudelid. T. Rüütmann
8. Täiskasvanu eripärasid arvestava õppe korraldamine. T. Rüütmann
9. Tehnilised õppevahendid ja materjalide ettevalmistus. T. Rüütmann
10. Tehnikaerialade õpetamise mudelid ja strateegia. 
11. Praktika juhendamine. G. Skorobogatov
12. Õpetamise mudelid ja strateegiad I. T. Rüütmann
13. Õpetamise mudelid ja strateegiad II. T. Rüütmann
14. Hindamine ja tagasiside. T. Rüütmann
15. Õppima õppimine ja õpetamine. T. Rüütmann
 
Veebiseminarid viidi läbi järgmiste ekspertide poolt:
 
Tiia Rüütmann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemlektor. Tiia on Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP Täitevkomitee liige ja Rahvusvahelise Seirekomitee president. Samuti on Tiia Eesti Inseneripedagoogika Keskuse juhataja. Tiia etadusalane tegevus on seotud tõhusa õpetamise uurimisega tehnilistel erialadel. 2016–2018 koostas Tiia metoodiliste juhendmaterjalid "Õppetöö vaatlus ja kollegiaalne tagasiside", "Õpetamine ja õppimine TTÜ-s" ja "Mentorlus hariduses". Samuti on Tiia käsiraamatu "Inseneripedagoogika. STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine ja õppimine" (2016 ja 2019, teise uuendatud trüki, TTÜ kirjastus, ISBN 978-9949-584-06-2) autor, mitmete tehnikaõppe didaktika ja Kõrgkoolididaktika õppematerjalide autor, mentor ja koolitaja. 
 
Georgi Skorobogatov, Eesti EPALE esinduse juht. Georgi on andragoogika magister ja omab andragoog VII kutset. Andragoogika eriala lõpetas Georgi Tallinna Ülikoolis ning praegu on ta sama ülikooli õppejõud. On Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige ning koolitaja aastast 2006. Omab rahvusvahelist koolitaja kogemust nii Euroopast kui Aasiast. 
 
Olga Shumailova, e-õppe spetsialist ja andmekaitseametnik. Olga viib läbi IT ja andmekaitsega seotud koolitusi, on omandanud andragoog VI kutse. Kuni aastani 2014 tegeles Olga aktiivselt Ida-Virumaal paiknevate koolide digitaristu arendamisega ning on viinud läbi e-õppe ja digivahendite kasutamise koolitusi. Olga on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides nii Euroopas kui Aasias spetsialisti ja koolitajana. 
Pildid / - Eesti Arengukoostöö logo
Kristina Paal
tegevjuht ja koolitaja
kristina.paal@addenda.ee
19.12.2018 20:55

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.