Sisukord

Võimalikest töölepingu seaduse muudatustest

Sotsiaalministeerium planeerib lihtsustada alaealiste töösuhete regulatsiooni. Selleks on nad kooskõlastamisringile ja arvamuse avaldamiseks esitanud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse.

Ministeeriumi hinnangul on kehtiva töölepingu seaduse (edaspidi ka TLS) alusel alaealise tööle võtmine ebamõistlikult koormav, mistõttu ettevõtjad ei soovi alaealisi tööle võtta. Seepärast  peavad nad vajalikuks alaealiste töölevõtmise lihtsustamist, eesmärgiga anda alaealistele võimaluse rohkem töötada ning omandada hilisemaks eluks vajalik tööharjumus.

Olulisemad alaealisi puudutavad planeeritavad muudatused (loetelu ei hõlma kõiki alaealisi puudutavaid muudatusi):

  • Kui kehtiva regulatsiooniga on sätestatud, millistel töödel tohivad töötada 13.a-16.a alaealised, siis muudatuse kohaselt lubataks 13-aastase alaealisega tööleping sõlmida eelkõige põllumajandustööde, kaubandus- või teenindusettevõtetes tehtavate abitööde ja toitlustus- või majutusettevõtetes tehtavate abitööde tegemiseks. Neist vanemate alaealiste tööle võtmisel valdkonnapõhised piirangud enam ei kehtiks.
  • Kui praegu tuleb Tööinspektsioonilt saada alaealise tööle võtmiseks luba ka 13-14.a alaealiste puhul, siis muudatuse kohaselt jääb see nõue kehtima vaid 7-12.a alaealiste palkamisele.
  • Hakatakse eristama alaealiste töötamist kooliajal ning vaheajal, mille kohaselt võimaldatakse alaealistele koolivaheajal mõnevõrra pikemat tööaega.
  • 15-17.a alaealistel, kes ei ole enam koolikohustuslikud, lubataks poolte kokkuleppel teha ületunnitööd kuni 80h kalendriaastas, kui  ületunnitöö on objektiivselt põhjendatud ning see ei kahjusta alaealise tervist. Ettenägematute asjaolude tõttu võib planeeritud muudatuse kohaselt nõuda 15-17.aastatelt ületunnitöö tegemist ainult siis, kui töö on ajutine, tuleb ära teha viivitamata ning täisealisi töötajaid ei ole võimalik tööle rakendada.
  • 15-17.a koolikohustust mitteomavatel alaealistel võimaldataks töötada ka pärast kella 20.00. 15-17.a koolikohustust mitteomav alaealine võiks töötada ka vahemikul 22.00-24.00, kuid seda üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi-, reklaamitegevuse, teeninduse, majutuse või toitlustuse alal. 7-14.aastane võiks vahemikul 20.00-24.00 teha täiskasvanud järelevalve all kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal tööd.
  • Vähendatakse alaealiste minimaalset igapäevast puhkeaega, eristades puhkeaja pikkust koolivaheaegadel ja õppeveerandi kestel.
  • Alaealiste pikem põhipuhkus (35-kalendripäeva aastas) kaotatakse ära, kehtima hakkaks tavapärane 28-kalendripäevane puhkus.

Sotsiaalministeeriumi  töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus on kättesaadav: http://eelnoud.valitsus.ee/main#5WSbgfmn.

Loodetavasti avaldatakse planeeritud muudatustele aktiivselt arvamust, tekitamaks muudatuste osas konstruktiivne arutelu ning kaalutlemaks kõik olulisemad muudatused enne nende kehtestamist põhjalikult läbi.

Autorid:

Annika Vait
Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat

Liisa Orav
Advokaadibüroo ALTERNA jurist
www.alternalaw.ee

Pildid / - Annika_Vait

Annika Vait
Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat

Pildid / - Liisa Orav
Liisa Orav
Advokaadibüroo ALTERNA jurist

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.09.2016 15:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.