Sisukord

Advokaat Kadri Härginen riigihangetega seotud muudatustest

Üks on kindel - muutused tulevad!

15.01.2014 kiideti uued riigihangete direktiivid Euroopa poolt heaks. Muudatused tuleb siseriiklikusse õigusesse üle võtta hiljemalt 2016. aasta alguseks. Seoses uute direktiividega huvitab praktikuid aga kõige rohkem see, mida direktiivid tegelikult muudavad.

Kui uskuda vastuvõetud tekste, siis Eesti senist õiguspraktikat ning õiguskultuuri eripärasid arvestades, on leevendust ning uusi positiivseid muudatusi oodata pigem vähestes aspektides.

Ühe väga positiivse muudatusena tuleb kindlasti aga markeerida hankelepingu muutmise reeglite sätestamise. Seni ei reguleerinud direktiivid hankelepingute muutmist üldse: raamid lepingute muutmiseks tulenesid Euroopa Kohtu praktikast ning siseriiklikust seadusest.

Heaks uueks võimaluseks tuleb kindlasti pidada alltöövõtjatele otsemaksete tegemist võimaldavat regulatsiooni. Sellega vastati mõned aastad tagasi Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt esitatud palvele. Üks aga siin siiski on. Tegemist ei ole kohustusliku regulatsiooniga, vaid liikmesriikidel on sellise regulatsiooni sisseviimise õigus.

 

 Pildid / - Kadri_Härginen

Advokaat

Kadri Härginen

Pildid / - Sorainen_logo

Mitte nii õnnestunuks tuleb pidada aga kõrvaldamise aluste juurde loodud võimalust pakkujaile uute tõendite esiletoomisega menetlusse tagasi tulla, isegi kui tal on tegelikult kõrvaldamise alus täidetud. Kuigi teistel põhjustel, on seda muudatust ebaõnnestunuks pidanud ka Saksa õiguskirjandus.

Samuti oli kahju avastada, et vahepealses tekstis juba teravaid hambaid näitama hakanud põhjendamatult madalate pakkumuste regulatsioon oli siiski taas madalaks viilitud.

Kokkuvõttes on riigihangete maastikul tegemist äärmiselt põneva ajaga, kus järgmine sõna on öelda siseriiklikel seadusandjatel.

 

Kutsume Teid tutvuma järgmiste koolitustega:

Riigihangete alased koolitused
27.02.14 Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas – hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded
12.03.14 IT hangete praktilised nõuanded ja aktuaalne kohtupraktika
25.03.14 Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast
02.04.14 UUS! Vaidlustus- ja kohtupraktika analüüs - pakkumuse tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
16.04.14 Veebiseminar - Ideekonkursside korraldamise praktilised nõuanded
24.04.14 Kuidas valida õige hankemenetlus ja saada kasu erinevate pakkumuste hindamise kriteeriumide kasutamisest?
07.05.14 Veebiseminar - E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijatele
14.05.14 Vaidlustuste praktika - riigihangete korraldamisel ilmnenud vead
28.05.14 Riigihangete baaskoolitusprogramm

Juhtimine ja personaliarendus
20.02.14 Tasuta veebiseminar - Prantsusmaa võimalused Eesti ettevõtjatele
11.03.14 Kuidas juhtida? - 7 praktikat
12.03.14 Veebiseminar - Nutikad küsimused tööintervjuul, mis tagavad koostöö
13.03.14 Veebiseminar - Eesti õigekirja põhitõed ja keelealaste abimaterjalide kasutamine
02.04.14 Konfliktijuhtimine ja enesekehtestamine

Raamatupidamine
21.02.14 Tasuta veebiseminar – Mida peab teadma bilansi lugemisest
25.02.14 Veebiseminar - Kokkuvõte aktuaalsetest seadusmuudatustest ning noppeid õigusprobleemidest


Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel. 

Addenda koolituste kalender avaneb SIIT.

 

Teie küsimustele vastab meeleldi Elena Kirt telefonil 664 6420 ning e-posti aadressil elena.kirt@addenda.ee.

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
10.02.2014 13:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.