Sisukord

Veebiseminar kui võimalik lisandväärtus ettevõttele

Veebiseminar kui võimalik lisandväärtus ettevõttele

Tänapäeva infotehnoloogiliste võimaluste juures on eesmärgistatult üles ehitatud, teadmistele orienteeritud ja professionaalselt modereeritud veebiseminar muutunud üheks populaarsemaks veebipõhiseks tööriistaks nii juhtimis-, turundus-, haridus- kui ka kõik võimalikes muudes valdkondades. Olles saanud paljudes valdkondades igati positiivset tagasisidet nii erinevate koolituste, koosolekute läbiviimiseks, toote esitluste ja müügi presentatsioonide läbiviimiseks. Võibki üheks unikaalsuse ja praktilisuse indikaatoriks pidada tegevusvaldkondade paljusust, kus veebiseminarid leiavad igapäevaselt tulemuslikku kasutust.

Kuigi esmalt võib tunduda idee veebiseminari tarkvara kasutamisest näiteks ettevõtte personalile sisekoolituste korraldamiseks,  toote presentatsiooniks/müügiks või ettevõttesiseste nõupidamiste/koosolekute korraldamiseks üsna hirmuäratava väljakutsena. On mõistetav olukord, kus ettevõttes uudselt kasutusele võetav veebitarkvara võib esmalt tekitada rohkelt küsimusi ja skeptilisi hoiakuid. Muidugi võidakse ju küsitavuse alla seada veebiseminaride kasumlikkus näiteks kliendiga suhtlemisel, suhete hoidmisel või kliendibaasi ja müügi suurendamiseks.

Võtame näiteks konkreetselt luubi alla ja püüame leida vastust küsimusele, kuidas saab veebiseminar toetada müügimeeskonda ja suurendada ettevõttes müüki? Olgu selge, et veebiseminari näol on tegemist reaalajas toimuva seminariga, kus oluline ei ole osalejate geograafiline asukoht vaid nad saavad seda teha ükskõik, millisest paigast, kus neil on juurdepääs arvutile, internetile ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklapid. Piltlikult öeldes on veebiseminar kui virtuaalne kohtumispaik, mis võib ühendada inimesi üle kogu maailma.

Püüdes leida vastust eelnevalt seatud küsimusele siis National Statistics Councili uuringust tuleb välja, et keskmine müügitöötaja kasutab 37% oma ajast kohtumisteks. See on hea number, kuid ootused on kõrgemad. Eks ole iga juhi eesmärgiks, et müügimeeskond kohtuks võimalikult paljude potentsiaalsete klientidega. Paraku on tolle 37% protsendi kõrval muret tekitavaks numbriks, et keskmine müügitöötaja raiskab 21% oma ajast nendele kohtumistele sõitmiseks. Kuigi seda väärtuslikku aega saaks kasutada hoopis näiteks kohtumistele ja müügile.

Müügitöötajatel on pea alati vaja mingitel hetkedel kulutada aega kohtumistele sõitmiseks. Selles seisnebki veebiseminaride üks tugevus, kus nad aitavad töötajatel säästa väärtuslikku aega ja kohtuda palju enamate klientidega. Veebiseminar ei asenda väljatöötatud müügimeetodeid ja strateegiaid vaid annab neile lisandväärtust. Muidugi on see ainult üks näide ja võimalus juba ainuüksi müügimeeskonna efektiivsuse tõstmiseks läbi veebiseminari.

Kokkuvõtteks võikski öelda, et tänapäeva kiiresti muutuvas infoühiskonnas on oluline, et kui me midagi teeme, siis kuidas me võimalikult efektiivselt,vähese aja kulu ja ressursiga seatud eesmärke oleme võimelised saavutama. Kindlasti on veebiseminar seejuures ainulaadne võimalus ettevõtte ressursside kokkuhoiuks kui ka tulemuslikkuse tõstmiseks. 

 

 

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.