Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait töölepingu kohustuslikest tingimustest

Töölepingu kohustuslikud tingimused

Töölepingu seaduses on ette nähtud, et üle 2-nädala kestavad töölepingud peavad olema sõlmitud kirjalikult. Seadus sisaldab loetelu tingimustest, mis peavad kindlasti kirjas olema. Kõikides töölepingutes peaks sisalduma vähemalt järgnev:

1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;
2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
3) tööülesannete kirjeldus;
4) ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg;
5) töötasu (sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu), töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning palgapäev, samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;
6) muud hüved, kui nendes on kokku lepitud;
7) tööaeg;
8) töö tegemise koht;
9) puhkuse kestus;
10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad;
11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele;
12) viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Eeltoodu puhul on tegemist töölepingu nn minimaalsete tingimuste loeteluga ehk sellega, mille järgimist võidakse Tööinspektsioon poolt kontrollida ning mille rikkumise puhuks on seaduses ettenähtud konkreetsed karistused.

Lisaks tulenevad TLS §-st 6 lisatingimused, mis peaksid kirjas olema nn erijuhtudel (nt tähtajalises töölepingus tuleb ära näidata ka lepingu kestvus ja tähtajalisena sõlmimise põhjus või kui kohaldatakse summeeritud tööaega, tuleb kirja panna tööajakava teatavaks tegemise tingimused jne).

Praktikas tasub loomulikult kokku leppida rohkemates tingimustes, lähtudes eelkõige konkreetsest töösuhte spetsiifikast ja tööandja erilistest huvidest (mh vajaduse korral konkurentsikeelus, kasutada seaduses lubatud juhtudel leppetrahvides kokkuleppimise võimalusi jne).

Millised on töölepingu tingimuste kirjalikult vormistama jätmise võimalikud tagajärjed, sellest kirjutab ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait järgmises kandes.

 

Kutsume Teid tutvuma järgmiste koolitustega:
13.11.2013 Veebiseminar - Nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid
14.11.2013 Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine
19.11.2013 Veebiseminar - Olulised Riigikohtu lahendid töölepingute küsimustes
20.11.2013 Veebiseminar - Teenindaja motiveerimine ja juhtimine
26.11.2013 Juhi 5 tehnikat, mis aitavad tõsta alluvate efektiivsust
05.12.2013 Cистема управления бережливом производством – Lean!
10.12.2013 Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus järelevalveasutuse dokumendihalduses
12.12.2013 Sissejuhatus LEAN juhtimisse - LEAN ettevõtte simulatsioon

 Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Helen Tammesalu telefonil +372 670 66 06 ning   
    e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
06.11.2013 09:55

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.