Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait varalise vastutuse kokkuleppest

Varalise vastutuse kokkulepe kehtib ainult piiratud juhtudel

Töölepingu seadus (TLS) võimaldab töötajatega sõlmida varalise vastutuse kokkuleppeid, millega töötaja võtab endale vara säilimise eest süüst sõltumatu vastutuse. Sellised kokkulepped lihtsustavad oluliselt kahjujuhtumite korral töötaja vastutusele võtmist.

Praktikas esineb üsna tihti juhtumeid, kui selgub, et vaatamata vastava kokkuleppe füüsilisele olemasolule see juriidiliselt ikkagi ei kehti.

TLS § 75 teises lõikes on loetletud tingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et kokkulepe kehtiks. Vastavaid nõudeid on 3 liiki: (1) vormistuse nõuded, (2) ligipääsu piirangu nõue ja (3) tasu maksmise nõue.

Vormistuse osas on oluline, et kokkulepe oleks sõlmitud kirjalikult ja selles oleks kirjas töötaja vastutuse rahaline ülempiir. Lisaks peab see olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult piiritletud. Teisisõnu peab olema kirjas, mis alal, kui kaua ning millise konkreetse vara suhtes kokkulepe kehtib.

Ligipääsu piirang tähendab seda, et varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil. Seega kehtivad varalise vastutuse kokkulepped ainult sellise vara suhtes, millele nn avalik ligipääs puudub.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Kõige olulisem nõudmine, mille vastu praktikas kõige enam kiputakse eksima, on aga see, et varalise vastutuse kokkuleppe kehtimiseks tuleb töötajale maksta mõistlikku hüvitist. Mõistliku hüvitise suuruse määramisel tuleks lähtuda töötaja vastutuse ülempiirist.

Seega tasub nii varalise vastutuse kokkulepete sõlmimisel kui ülevaatamisel arvestada, et sellised kokkulepped kehtivad ainult siis, kui see vastab eelnevalt nimetatud nõuetele.

 

Kutsume Teid tutvuma järgmiste koolitustega:
04.10.2013 Veebiseminar - Võlaõigusseaduse muudatused: võla käitlustasu, kõrgemad viivised ja lühemad maksetähtajad
15.10.2013 Projektide finantsjuhtimine struktuuritoetuste kasutamisel (2 päeva)
23.10.2013 Kinnisvaratehingute käibemaksukäsitlus ja probleemid
31.10.2013 Riigihangete konverents
05.11.2013 Ettevõtja kaitse - kuidas lõpetada tööleping konfliktse töötajaga?
08.11.2013 Kuidas juhtida?
14.11.2013 Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine
19.11.2013 Veebiseminar - Olulised Riigikohtu lahendid töölepingute küsimustes
26.11.2013 Juhi 5 tehnikat, mis aitavad tõsta alluvate efektiivsust
05.12.2013 Cистема управления бережливом производством – Lean!
10.12.2013 Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus järelevalveasutuse dokumendihalduses
12.12.2013 Sissejuhatus LEAN juhtimisse - LEAN ettevõtte simulatsioon

 Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning   
    e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
03.10.2013 16:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.