Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait: Ettevõtjate sotsiaalne vastutus

Järjest enam räägitakse Eesti ettevõtluses väärtustest ja hoiakutest kui ka laiemalt ettevõtjate sotsiaalsest vastutusest.

Kuivõrd väärtusi ja hoiakuid käsitletakse põhjalikult Addenda poolt korraldataval Silva Kiili 25. märtsi koolitusel, siis alljärgnevalt lühidalt ettevõtjate sotsiaalsest vastutusest.

Ettevõtja sotsiaalse vastutusena (edaspidi: ESV) mõistetakse 1970. aastate alguses tekkinud kontseptsiooni, mille kohaselt ettevõtjad arvestavad oma tegevuses ühiskonna huvidega: korraldavad oma majandustegevust selliselt, et vastuvõetavad otsused oleksid samaaegselt nii seaduslikud, eetilised kui ka sotsiaalselt vastutustundlikud.

Tegemist on ettevõtjate poolt vabatahtlikult omaksvõetava põhimõttega käituda äritegevuses mitte ainult otsesele numbrilisele kasumlikkusele suunitletult. Selle asemel hinnatakse eetilisust ja majandusarengusse panustamist selliselt, et see edendaks samaaegselt tööjõu, nende perekondade ja kogu ühiskonna elukvaliteedi parandamist.

Loomulikult võib ESV ühtlasi olla ka hea mainekujundusvahend, mis võib korraga olla tulus nii ühiskonnale kui ettevõttele endale.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

ESV edendamise praktiliste näidetena tuntakse nt organisatsioonifilosoofia väljatöötamist kui ka eraldi kontserni või ettevõtte eetikakoodeksi väljatöötamist. Viimast kohaldatakse praktikas muuhulgas ettevõtte poolt sõlmitavatele ärisuhtele. Samuti kuuluvad siia nii töösuhete strateegia kui ka strateegilise heategevuse väljatöötamine, töötajate omaalgatusliku tegevuse toetamine, haridus- ja mentoriprogrammide edendamine jms.

Kuivõrd tegemist on vabatahtliku ärikäitumisega, siis ESV osas mingit eraldiseisvat täiendavat kohustuslikku õiguslikku regulatsiooni ei ole, mida järgima peaks. Küll aga tekib juriidikaga otsene puutumus nii eelnevalt nimetatud eetikakoodeksi kirjapanekul ja lepingutele kohaldamisel kui ka ettevõtte siseste vastavate juhiste, reeglite ja eeskirjade (töötajate motivatsiooni paketid, lisatasusüsteemid jms) koostamisel.

Vastavate dokumentide koostamisel tasuks olla kindel, et lisaks sotsiaalsele vastutustundele ja eetikale oleks kirjasaav kindlasti kooskõlas ka kehtivate seaduste ja õigusaktidega ning ka ettevõtte enda huvid ja õigused oleksid piisaval määral kaitstud. Samuti peaks tekst võimalike eritõlgenduste, erimeelsuste ja vaidluste vältimiseks olema võimalikult üheselt mõistetav ja arusaadav. Seda muuhulgas nii kasutavate terminite kui ka juriidiliste aspektide osas.

Rahvusvaheliste kontsernide puhul tuleb täiendavalt arvestada, et ühes riigis seadusele vastav ei pruugi seda teistes riikides olla. Seega tuleks veenduda dokumentide vastavuses kohalikule õigusele.

Eeltoodust tulenevalt on soovitav vastavate dokumentide koostamisse kaasata ka õigusnõustajad või vähemalt lasta enne dokumentide kehtestamist ja kohaldama asumist need juristil või advokaadil üle vaadata.

 

Kutsume Teid tutvuma ka järgmiste kasulike seminaridega:
10.04.14 TASUTA veebiseminar – Ettevõtte kulude kokkuhoid läbi tugiteenuste sisseostu ja ühisostude
23.04.14 Teenindusstandardi praktiline koostamine
30.04.14 Veebiseminar - Finantskirjaoskus
08.05.14 Veebiseminar - Sõiduauto kasutamisega seotud maksuriskid
08.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus I moodul: Maaklerilepingu olulisi aspekte
14.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus II moodul: Üürilepingu olulisi aspekte
28.05.14 Veebiseminar - Kinnisvaraõigus III moodul: Kinnisvara müük
Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Helen Tammesalu telefonil + 372 670 66 06 ning   
    e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
13.03.2014 11:55

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.