Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait konkurentsikeelust

Advokaadi soovitus tööandjatele: lepingujärgsed konkurentsikeelu kokkulepped tasub üle vaadata

Töösuhetes lepitakse tihti korraga kokku konkureerimise keelus nii lepingu kehtivuse kui ka selle lõppemisele järgnevaks ajaks. Töölepingu lõppemise järgsed konkurentsikeelu kokkulepped on soovitav kriitilise pilguga üle vaadata.

TLS §-dest 23 ja 24 tuleneb mitmeid nõudeid, mille täitmata jätmise korral on töölepingu järgne konkureerimise keelukokkulepe tühine (mh kui ei ole sõlmitud kirjalikult, ei maksta pärast töölepingu lõppemist igakuist mõistlikku hüvitist jms). Kui mõni ettenähtud tingimus ei ole täidetud, kokkulepe ei kehti.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Riigikohtu praktikast (tsiviilasi nr 3-2-1-6-13) tuleneb, et konkurentsikeelu kokkulepe on töölepingust eraldiseisev kokkulepe. Seega see töölepingu lõpetamisega ei lõpe – kuni seda pole eraldi lõpetatud, tuleb seda täita. TLS § 24 lõikest 2 tuleneb, et kui töötaja täidab pärast töölepingu lõppemist konkurentsikeelu kokkulepet (nt ei lähe konkurendi juurde tööle), siis tööandja ise kokkuleppe tühisusele tugineda ei saa. See tähendab omakorda seda, et tööandjal tuleb siis ka keelu täitmise eest igakuist hüvitist maksta.

Seepärast tasub hinnata selliste kokkulepete vajadust (arvestades mh tasu maksmise kohustust). Kui vajadus puudub, saab keelukokkuleppe poolte kirjaliku kokkuleppega mittekehtivaks lugeda või TLS § 25 lõike 1 alusel üles öelda. Kui vajadus on olemas, tuleks veenduda, et kokkulepe kehtivalt vormistatud oleks.

 

Juhtimise, raamatupidamise ja personaliarenduse ning juriidika koolitused mai/juuni 2013
07.05.13 Veebiseminar - Võlaõigusseaduse muudatused: võla käitlustasu, kõrgemad viivised ja lühemad maksetähtajad
14.05.13 Rahvusvahelise kontserni maksuriskid
15.05.13 Tasuta veebiseminar - Efektiivne ajakasutamine
21.05.13 Dividendide ja omakapitali väljamaksete maksukäsitlus ja probleemid
22.05.13 Veebiseminar - KOV eelarve perspektiivid ja maksude laekumise muutused
23.05.13 Kontserniarvestus ja konsolideerimine
29.05.13 Finantsplaneerimine
04.06.13 Suveseminar - Käibemaksu arvutamine ja selle juriidilised alused
06.06.13 Veebiseminar - Olulised Riigikohtu lahendid töölepingute küsimustes
11.06.13 Suveseminar - Tulumaksu arvutamine ja selle juriidilised alused
11.06.13 Veebiseminar – Soome kohtulahendid maksuküsimustes Eesti ettevõtjatega

Õppereisid
16.09.2013 Raamatupidajate õppereis Horvaatiasse - Sloveeniasse

Koolituste üldkalender avaneb
SIIT

 Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi
   Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning
   e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
02.05.2013 12:50

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.