Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek ETU 2013 muudatustöödest

 

Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes 2013 (ETÜ 2013) on võrreldes ETÜ 2005-ga olulisemalt detailsemalt reguleeritud muudatustööde tegemisega seonduvat.

Töövõtja on kohustatud tellija algatatud muudatustööd tegema ning tema võimalused nende teostamisest vabaneda on piiratud. Ehitaja võib viie tööpäeva jooksul teatada, et ta ei ole võimeline tähtaegadest kinni pidades muudatustöödega seotud ehitustooteid hankima või ei ole pädev muudatustöid tegema. Sellisel juhul töövõtja muudatustöid tegema ei pea. Seega on ülimalt oluline jälgida, et teated muudatustööde teostamise võimatuse kohta saadetakse välja tähtaegselt.

Igasuguste muudatustööde tegemine eeldab mõistagi kirjalikku vormistust. Töövõtja ettepanek või tellija saadetud ettepanekule töövõtja viie tööpäeva jooksul esitatud vastus peaks sisaldama:

  • lisanduvate ja ärajäävate tööde mahu, sisu ja kirjeldust;
  • tööde ühikhindasid ja maksumust;
  • mõju lepingu hinnale;
  • muudatustööde tegemise kirjeldust;
  • mõju lepingu tähtaegadele;
  • muudatustööde tegemise ajakava;
  • andmeid muudatustöö algataja kohta ja algatamise põhjendused.

Pildid / - 2013_Siret_Siilbek

Vandeadvokaat
Siret Siilbek
Pildid / - Alterna logo

Teatises peaks kindlasti esitama kõik mõjud, mis muudatustöödes kokkuleppimine kaasa toob. Vastasel juhul ei ole õigus nendele mõjudele hiljem ka tugineda.

Kokkulepe peab olema saavutatud mõistagi enne muudatustööde tegemisele asumist. Tehniliselt samaväärsete ehitustoodete, projektilahenduste või seadmete kooskõlastamisest ei ole tellijal õigus keelduda. Samaväärsuse peab tõendama aga töövõtja ning selleks tuleb esitada kõik vajalikud andmed või dokumendid.

ETÜ 2013 regulatsioon on seega kooskõlas valitseva praktikaga, kuid ka ETÜ 2013 kohaselt tuleb töövõtjal hoolitseda selle eest, et õiged teatised õigel ajal esitada ning korrektselt vormistada. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus pealiskaudne suhtumine dokumentatsiooni toob kaasa oma õiguste minetamise.

 

Ehitusjuhtimine
26.09.13 Õiguskaitsevahendid ehituslepingutes
08.10.13 UUS! Tõhususe juhtimine ehitussektoris – näidistööprotsessi kaardistamine ja ehituse töökorralduse simulatsioon
15.10.13 Ehitamise probleemidest ekspertiiside näidetel
07.11.13 Ehitamise dokumenteerimise nõuded
20.11.13 Ehituse omanikujärelevalve
3. -13. oktoober 2013
Ehitusettevõtjate ja arhitektide õppereis Vietnamisse ning Hong Kongi


Riigihangete alased koolitused

11.09.13 UUS! Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas – hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded
27.09.13 Veebiseminar - E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijatele
08.10.13 Vaidlustuste praktika - riigihangete korraldamisel ilmnenud vead
17.10.13 UUS! Mida peab teadma hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamisel?
22.10.13 Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast
06.11.13 Riigihangete baaskoolitusprogramm
12.11.13 IT hangete praktilised nõuanded ja aktuaalne kohtupraktika
04.12.13 Riigihankeleping ja selle muutmine

Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning   
    e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
04.09.2013 14:55

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.