Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek ja advokaat Keijo Lindeberg teemal: Ehitustööde hankeleping - tüüptingimustega leping

Ehitustööde hankeleping - tüüptingimustega leping

Eduka ehitustööde hanke tulemusena sõlmitakse riigihanke võitja (ehk parima pakkumuse tegija) ja hankija vahel hankeleping. Selle sisu määrab tellija ning töövõtja saab üldjuhul lepingu sisu mõjutada üksnes hanke korraldajale osutatava teenuse või müüdava toote maksumuse osas.

Kõik hankelepingu ülejäänud tingimused, sh poolte õigused, vastutuse ja kohustused määrab hankija ning riigihankel osaledes peab töövõtja neid aktsepteerima. Seega on hankelepingu näol tegemist tüüptingimustega lepinguga, milles sisalduvaid sätteid pole lepingu pooled eraldi läbi rääkinud.

Teatud juhtudel võib tüüptingimus aga olla tühine: eelkõige siis, kui see kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult. Siis on lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu teise lepingupoole kahjuks oluliselt rikutud. Ehitushankeid läbi viies püüavad tellijad sageli oma õigusi maksimaalselt kaitsta ning lepingutesse kirjutatakse töövõtja kahjuks väga rangeid sätteid. Tihti aga unustatakse, et tegemist ei ole siiski läbirääkimiste teel sõlmitavate lepingutega, mille puhul on tulenevalt lepinguvabaduse põhimõttest lubatud lepingu sisus pooltel enestel kokku leppida. Kontroll tüüptingimustega lepingute kehtivuse üle on märgatavalt laiem ning töövõtjal on sageli õigus tugineda ebamõistlikult kahjustava (näiteks ebamõistlikult suurt leppetrahvi sätestava) lepingupunkti tühisusele.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Keijo Lindeberg

advokaat
Keijo Lindeberg

Pildid / - Alterna logo

Tühiste sätete olemasolu lepingus ei ole kummagi poole huvides – sellisel juhul ei ole ei töövõtjale ega tellijale selge, milline on nende õigussuhte sisu. Seetõttu oleks tellijatel juba hankelepingu projekte koostades mõistlik silmas pidada ka tüüptingimuste regulatsiooni ning hoolitseda selle eest, et lepingu sisu saaks mõlemat osapoolt arvestav.

 

Ehitusjuhtimine
07.11.13 Ehitamise dokumenteerimise nõuded
13.11.13 Selge ja efektiivne planeerimismenetlus
15.11.13 Veebiseminar - Uued ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)
20.11.13 Ehituse omanikujärelevalve
27.11.13 FIDIC lepingute tingimused ja nende rakendamine investeeringuprojektide riigihangete korraldamisel ja töövõtu- ning konsultatsioonilepingute täitmisel (2 päeva)
03.12.13 Probleemide ennetamine planeerimismenetluses - edukas koostöö KOViga

Juhtimine
27.11.13 Juhi 5 tehnikat, mis aitavad tõsta alluvate efektiivsust
12.12.13 Sissejuhatus LEAN juhtimisse - LEAN ettevõtte simulatsioon

Riigihangete alased koolitused
06.11.13 Riigihangete baaskoolitusprogramm
04.12.13 Riigihankeleping ja selle muutmine

Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Elena Kirt 113x150
 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Elena Kirt telefonil 664 6420 ning   
    e-posti teel elena.kirt@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
06.11.2013 08:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.